Jihoczech / Aktuality / VIRTUAL LAB – nácvik prezentačních dovedností

VIRTUAL LAB – nácvik prezentačních dovedností

Pondělí 7.1.2019

Všichni si jistě vzpomínáte na vítěze prvního ročníku soutěže Jihoczech – firmu Holistic Management s projektem Virtual Lab. Právě díky nim budou mít naši soutěžící jedinečnou možnost zdarma vyzkoušet nácvik prezentačních dovedností pomocí virtuální reality!  Firma Holistic Management totiž jako jediná v České republice takto využívá program Virtual Orator. Jedná se o trénování prezentačních dovedností ve virtuální realitě, kdy lze nastavit místo, počet posluchačů, složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, vnější vlivy prostředí a předem připravené otázky, které celou zkušenost výrazně personalizují.

Program virtuálního prostředí sleduje různé aspekty prezentování, jako je složení prezentace, práce s hlasem, oční kontakt s publikem - a to vše přenáší do grafického zpracování výstupů. Zároveň je celý projev nahráván na kameru (zpětná vazba na neverbální projev). Výsledkem celého procesu jsou jasné a konkrétní instrukce ke zlepšení veřejného vystupování, a to jak pro naprosté začátečníky, tak i zkušené profesionály.

Během nácviku tak účastník získává reálnou zkušenost, že náročnou situaci již zvládl. A na jejím základě mu v reálné situaci již mozek pomůže takové situace snáze a beze strachu zvládat.

Věříme, že tato zkušenost bude pro soutěžící přínosem a nabyté poznatky z workshopu zúročí při finálové prezentaci podnikatelského záměru i v dalším profesním životě.

Můžeme přislíbit, že se účastníci mají opravdu na co těšit :-)

VIDEO