Jihoczech / Pravidla

Pravidla

Do soutěže se smí přihlásit osoby starší 16 let s novým podnikatelským nápadem.

Účastník soutěže má již sídlo podnikání v Jihočeském kraji nebo hodlá svůj podnikatelský záměr realizovat v Jihočeském kraji (podmínkou není přidělené IČ).

Do soutěže se smí přihlásit i podnikatelský nápad, který je již realizován. Podmínkou je zahájení jeho realizace ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku soutěže. Pro splnění této podmínky musí soutěžící doložit čestné prohlášení o délce realizace svého soutěžního nápadu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé podnikatelské záměry.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené podnikatelské záměry členům odborné poroty.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Vyhlašovatel soutěže Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených podnikatelských záměrech, bude považovat za důvěrné a konzultanti a odborná porota budou vázáni dohodou o mlčenlivosti. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely této soutěže