Jihoczech / Pravidla

Pravidla

Do soutěže se může přihlásit každý s novým podnikatelským nápadem, který plánuje rozvíjet v Jihočeském kraji.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé podnikatelské záměry.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené podnikatelské záměry členům odborné poroty.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Vyhlašovatel soutěže Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených podnikatelských záměrech, bude považovat za důvěrné a konzultanti a odborná porota budou vázáni dohodou o mlčenlivosti. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely této soutěže