Jihoczech / Info do začátku / Na co se hodí Design Thinking?

Na co se hodí Design Thinking?

Design Thinking je jednak inovativní metoda, používaná při navrhování produktů a služeb, ale také tvůrčí přístup k řešení složitých problémů (nezávisle na odvětví či oblasti života) obecně.

Design thinking začíná dobře položenou otázkou. Celý proces se skládá z pěti fází, nebo spíše módů, ve kterých budeme pracovat.

Pojďme si je stručně představit spolu s UX.House.

https://ux.house/o/design-thinking/co-je-to-design-thinking/

 

A jak na Design Thinking nahlíží Jiří Benedikt?

https://www.jiribenedikt.com/materialy/design-thinking/proces/