Jihoczech / O SOUTĚŽI

O SOUTĚŽI

Jak se přihlásit a co dál?

Na začátku stačí vyplnit jednoduchou přihlášku, kde stručně popíšete svůj nápad či záměr. Již v této fázi se můžete obrátit na tým Jihočeského vědeckotechnického parku a ještě před vyplněním přihlášky prodiskutovat otázky, které vás v souvislosti se soutěží napadnou.  Doba od vyhlášení výzvy po ukončení příjmu přihlášek je relativně dlouhá a již v tomto období uspořádá JVTP se svými partnery zajímavé akce. V loňském roce si mohli zájemci poslechnout příběh úspěšného jihočeského podnikatele Pepy Bigase a zároveň se svézt a vychutnat si jízdu na jeho elektrokoloběžkách. V letošním ročníku připravujeme společně s vítězem minulého ročníku zážitky s virtuální realitou.

Po ukončení příjmu přihlášek, nastává pro všechny přihlášené období s možností získávání informací potřebných k podnikání. Ze strany JVTP a jeho partnerů bude připravena série bezplatných seminářů, workshopů s různou tématikou potřebnou pro začínající podnikatele. Zájemci se dozví, jak sestavit podnikatelský plán včetně finančního plánu, jaké kroky musí podniknout, aby splnili všechny legislativní požadavky spojené se zahájením podnikání (právní, účetní a daňové aspekty),  s odborníky budou diskutovat o marketingu, IT technologiích, možnostech financování a velmi cenné pro všechny je vzájemné propojování, síťování a výměna zkušeností. Zároveň bude moci každý soutěžící využít individuální poradenství od týmu expertů zapojených do projektu.

Tato etapa soutěže je benefitem pro všechny přihlášené. Ještě se nesoutěží a je na každém, kolik informací a užitečných rad pro sebe v tomto období získá a co z toho „vytěží“ pro sepsání kvalitního podnikatelského záměru a jeho prezentace. Ještě před hodnocením projektů nabízí pravidla soutěže možnost vyzkoušet si prezentaci před týmem expertů tzv. nanečisto. V letošním ročníku bude benefitem možnost vyzkoušet si svou prezentaci ve virtuální realitě a následně získat zpětnou vazbu, doporučení, radu.

Kvalitní podnikatelský záměr a jeho prezentace

To je to, co se hodnotí a rozhoduje o vítězích. Tady začíná opravdová soutěž. Po odevzdání zpracovaných podnikatelských záměrů vybere hodnotitelská komise 10 nejlepších podnikatelských záměrů, které se utkají ve finále. V desetiminutové prezentaci musí soutěžící přesvědčit nejen hodnotitele, ale i zúčastněné investory, kteří jsou pro ně často nejdůležitější, o kvalitě a životaschopnosti jejich záměru. Poté následuje vyhodnocení, předání cen, networking a zábava.

Soutěží to nekončí, ale začíná

Cílem pořádání této soutěže není pouze ocenit nejlepší nápady, ale dovést tyto nápady do skutečného podnikání. Tým expertů je ještě další dva měsíce připraven pomoci odbornými radami, oceněné nápady získávají možnost  bezplatného pronájmu prostor JVTP po určitou dobu, mediální kampaň v rádiu Kiss, pokračující vzdělávání u partnerů soutěže a soutěžící, kteří zaujmou investory, mohou získat tolik potřebný kapitál.