Jihoczech / Pravidla

Pravidla

Do soutěže se smí přihlásit osoby starší 18 let s novým podnikatelským záměrem.

Účastník soutěže má již sídlo podnikání v Jihočeském kraji nebo hodlá svůj podnikatelský záměr realizovat v Jihočeském kraji (podmínkou není přidělené IČ).

Do soutěže se smí přihlásit i záměr/projekt, který je už realizován. Podmínkou je zahájení realizace projektu ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku soutěže. Pro splnění této podmínky musí soutěžící doložit čestné prohlášení o délce realizace svého soutěžního záměru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé podnikatelské záměry.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené podnikatelské záměry členům odborné poroty.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Vyhlašovatel soutěže Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených podnikatelských záměrech, bude považovat za důvěrné a konzultanti a odborná porota budou vázáni dohodou o mlčenlivosti. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely této soutěže