• pravidlaDo soutěže se smí přihlásit fyzické osoby starší 18ti let, osoby aktivně podnikající s novým záměrem a účastníci minulých ročníků soutěže.

  Účastník soutěže má již sídlo podnikání v Jihočeském kraji nebo hodlá svůj podnikatelský záměr realizovat v Jihočeském kraji.

  Účastníci minulých ročníků soutěže se mohou účastnit aktuálního ročníku soutěže jen pod podmínkou předložení nového obsahově odlišného podnikatelského záměru.

  Do soutěže se smí přihlásit i záměr/projekt, který je už realizován. Podmínkou je zahájení realizace projektu ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku soutěže. Pro splnění této podmínky musí soutěžící doložit čestné prohlášení o délce realizace svého soutěžního záměru.

  základní podmínky soutěže

  ostatní podmínky soutěže

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé podnikatelské záměry.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené podnikatelské záměry členům odborné poroty.

  Organizátoři soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

  Vyhlašovatel soutěže Jihočeský vědeckotechnický park se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených podnikatelských záměrech, bude považovat za důvěrné a odborná porota bude vázána dohodou o mlčenlivosti ve stejném rozsahu. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely této soutěže

  prohlášení o mlčenlivosti

 • cenyCo můžeš účastí v soutěži vlastně získat? Především zviditelnění Tvého projektu, důležité kontakty a zpětnou vazbu nejen od podnikatelů.  Čekají Tě finanční a věcné ceny, zázemí podnikatelského inkubátoru a v neposlední řadě možná najdeš i svého investora.

  1. místo

   

  -          věcné ceny

   

  -          bezplatný pronájem kanceláře nebo laboratoře ve vědeckotechnickém parku na dobu 6 měsíců

   

  -          bezplatné užívání zasedacích místností či přednáškového sálu

   

  -          ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství

   

  -          reklamní spoty v regionálním rádiu

   

  (to vše v hodnotě 50 000 Kč)

   

  2.       místo

   

  -          věcné ceny

   

  -          bezplatný pronájem kanceláře nebo laboratoře ve vědeckotechnickém parku na dobu 3 měsíců

   

  -          bezplatné užívání zasedacích místností či přednáškového sálu ve vědeckotechnickém parku

   

  -          ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství

   

  -          reklamní spoty v regionálním rádiu

   

  (to vše v hodnotě 30 000 Kč)

   

  3.       místo

   

  -          věcné ceny

   

  -          bezplatné užívání zasedacích místností či přednáškového sálu ve vědeckotechnickém parku

   

  -          ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství

   

  -          reklamní spoty v regionálním rádiu

   

  (to vše v hodnotě 20 000 Kč)

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Jihočeský vědeckotechnický park. Soutěž se koná pod záštitou Jihočeského kraje.

Další partneři:

>